Donacije

Poštovani posjetioci portala HRVATSKI GODIŠNJAK MATURANATA
www.matura.hr i www.matura-hr.com

Ukoliko Vam se sviđa ideja arhiviranja podataka svih hrvatskih maturanata po godištima, gradovima, školama i razredima, ovo je stranica na kojoj možete podržati ovaj projekt Vašom donacijom.

ZAŠTO DONIRATI PROJEKT:

HRVATSKI GODIŠNJAK MATURANATA je generacijski prikaz maturanata. Sloganom "MATURA-PAMTI SE VJEČNO", želimo omogućiti generacijama da osvježe sjećanja na kolege s kojima su proveli najljepše godine svog života.
Projekt organizira UDRUGA «MATURA» koja djeluje na području Republike Hrvatske, a registrirana je za prikupljanje podataka o svim hrvatskim maturantima po godištima i školama, izradu godišnjaka i objaljivanje istih na internetu.
Do sada je uključeno oko 200 000 maturanata. Želimo naglasiti da je godišnjak trajna arhiva koja će se nalaziti na Internetu a po mogućnostima i u tiskanom obliku.
Troškovi projekata HRVATSKI GODIŠNJAK MATURANATA pokrivaju se donacijama tako da aktualni maturanti nisu dužni osigurati nikakvu financijsku naknadu prilikom prikupljanja podataka o njima.

Žiro-račun na koji možete poslati donaciju je: 2360000-1101820118

PRIMATELJ:
UDRUGA "MATURA"
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 11
10000 ZAGREB

SVRHA:
DONACIJA

Ako želite da se objavi ime ili naziv donatora pošaljite podatke na donacije@matura.hr